Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Rechtspraak mediation

Paperback Nederlands 2013 9789012391252
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Mediation wordt steeds vaker toegepast in familiezaken, arbeidskwesties, zakelijke conflicten, bij geschillen tussen overheid en burger, alsmede ingeval van conflicten en geschillen op tal van andere terreinen.

Door het door de regering gefinancierde project Mediation naast rechtspraak werd aanvankelijk gestimuleerd dat mediation alsnog in beeld zou komen als alternatief voor de juridische procedure die reeds was gestart. Nu verwijzing naar mediation bij elk gerecht is geïmplementeerd, is dit project enkele jaren geleden afgesloten.

De Europese richtlijn mediation die in mei 2008 het licht zag bracht mee dat het relevant werd om te bepalen welke plaats mediation in het rechtsbestel zou moeten hebben. In de wetgeving die het gevolg was van de deze richtlijn zijn keuzen gemaakt die in de komende jaren de nodige vragen zullen oproepen waarover de rechter zich zal moeten buigen.

Ook in de afgelopen jaren zijn op tal van terreinen vragen voorgelegd aan de rechter waarin de rode draad wordt gevormd door de verhouding tussen mediation als relatief nieuw juridisch fenomeen enerzijds en het rechtsbestel anderzijds.

In deze tweede druk van 'Rechtspraak Mediation' is wederom geprobeerd om enige orde in de desbetreffende jurisprudentie aan te brengen en de hoofdlijnen daarvan zichtbaar te maken.

De uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad, alsmede die van tuchtcolleges zijn onderverdeeld in de volgende thema's: Beginselen van mediation, Beroepsuitoefening mediator, Overeenkomsten en mediation, Forensische mediation en Buitengerechtelijke kosten.

'Rechtspraak Mediation' is in de eerste plaats bedoeld voor het academisch en hbo-onderwijs in mediation. Maar uiteraard is ook de praktijk er zeer bij gebaat om op systematische wijze kennis te nemen van de ontwikkelingen in de civiele, bestuurs- en tuchtrechtspraak op het terrein van mediation en het recht.

Specificaties

ISBN13:9789012391252
Trefwoorden:mediation, rechtspraak
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:284
Uitgever:Sdu
Druk:2
Verschijningsdatum:14-7-2014
Hoofdrubriek:Juridisch
Jongbloed:Mediation / ADR

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Ton Jongbloed

Prof. mr. A.W. Jongbloed is Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht aan de Universiteit Utrecht.

Andere boeken door Ton Jongbloed

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen

1. Beginselen van mediation
-Vrijwilligheid - Toegang tot de rechter
-Vertrouwelijkheid en geheimhouding - Inbrengen stukken en vertrouwelijke informatie in de procedure
-Vertrouwelijkheid en geheimhouding – Verschoningsrecht / geheimhoudingsplicht mediator
-Vrijblijvendheid - Toerekening mislukken / niet meewerken aan mediaton

2. Beroepsuitoefening mediator
-Beroepsaansprakelijkheid
-Tuchtrecht advocaat - mediator
-Tuchtrecht mediator

3. Overeenkomsten en mediation
-Afdwingbaarheid mediationclausule
-Bindendheid van afspraken

4. Forensische mediation - Ouderschapsplan

5. Buitengerechtelijke kosten / Proceskosten

Literatuurlijst
Chronologisch register per instantie
Wetsartikelgewijs register
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Rechtspraak mediation