Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Complexiteit managen

Richting en begrenzingen in het sociaal domein

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789492595331
Direct te downloaden

Samenvatting

De complexiteit van het publieke domein stelt bestuurders en managers voor grote uitdagingen. Hoe richt je organisaties in, in een sterk wisselende omgeving waarin onvoorspelbaarheid de centrale karakteristiek is?

Onze huidige managementmethoden zijn vooral gericht op stabiliteit, controle en voorspelbaarheid. Maar de complexe kwesties waarmee dienstverlenende organisaties worden geconfronteerd, vragen juist om meer ruimte voor vakmanschap en voor nieuwe oplossingen en ideeën. Managen in een complexe omgeving vraagt om een wijze van besluitvorming en aansturing die zich aanpast aan de context en meebeweegt met ontwikkelingen en om leiderschap dat mensen stap voor stap in een bepaalde richting beweegt en daarbij rekening houdt met de continu veranderende omstandigheden.

Organisatie-ontwikkelaars Mirjam Coret en Michiel Grünwald ontwikkelden een aanpak waarmee ze verschillende organisaties in het sociale domein hielpen hervormen. In dit boek beschrijven zij zowel de grote lijnen van een organisatieontwikkeling als gedetailleerde voorbeelden van wat dat in de praktijk betekent.

Dit boek biedt naast een theoretische achtergrond ook concrete stappen die een houvast geven aan managers, bestuurders en iedereen in het sociaal domein om te komen tot een blijvend lerende organisatie. Om zo een fundamentele verandering van de hele organisatie te bewerkstelligen, door die in te richten op het doen van het waardewerk vanuit het perspectief van de klant.

Wie deze uitdaging wil aangaan, vindt in dit boek veel inspiratie voor anders denken en anders doen.

Specificaties

ISBN13:9789492595331
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:284
Uitgever:Booklight
Druk:1
Verschijningsdatum:8-4-2021
Hoofdrubriek:Organisatiekunde
ISSN:

Expertrecensies (1)

Complexiteit managen -'Een van de belangrijkste boeken voor deze tijd'
Nico Jong | 11 mei 2021
Management- en organisatiemethoden zijn de afgelopen honderd jaar vooral ontstaan in een geordende, stabiele industriële wereld. Managers zoeken daarom naar voorspelbaarheid, grip en controle. 
Lees verder

Lezersrecensies

1.5 van de 5
2 stemmen
0
0
0
1
1

Interviews en artikelen (1)

preview
Complexiteit managen - Richting en begrenzingen in het sociaal domein
Mirjam Coret 2 april 2021 De complexiteit van het publieke domein stelt bestuurders en managers voor grote uitdagingen. Hoe richt je organisaties in, in een sterk wisselende omgeving waarin onvoorspelbaarheid de centrale karakteristiek is?

Over Mirjam Coret

Mirjam Coret (1957) heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft o.a. gewerkt bij het Mobiel Crisisteam in Amsterdam en enkele jaren in de jeugdzorg. In 1986 is ze overgestapt naar de ICT en heeft daarin tot 1992 in verscheidene IT-functies gewerkt. Vanaf 1995 werkte zij als freelance-communicatietrainer bij uiteenlopende organisaties via Broers & Partners. Haar werkzaamheden gingen allengs over in organisatieadvieswerk bij onder andere ziekenhuizen, apotheken en kinderdagverblijven. Als organisatieadviseur bleef zij steeds op zoek naar methoden die organisaties helpen het werk beter te doen. In die zoektocht kwam zij de systeemaanpak volgens de Vanguard Methode tegen. In 2007 startte zij Vanguard Nederland. Zij heeft interventies gedaan in Engeland (bij een bank en een gemeente) en in Nederland (cultureel archiefinstelling, bibliotheken, diverse organisaties in de jeugdzorg, politie, diverse gemeenten en een provincie). Haar ervaringen met die methode heeft zij met haar toenmalige collega-consultants beschreven in het boek Weten hoe het werk werkt. De trajecten hadden een gemeenschappelijk element in de onverwachte factoren, die bepalend waren voor het verloop en het resultaat van een interventie. De complexiteitstheorie van Dave Snowden gaf een theoretische verklaring voor de opgedane ervaringen. Een complex systeem kent zoveel factoren, dat het openstaan voor en gebruik maken van de diversiteit aan kennis, kunde en ervaringen essentieel is in interventies. Voor een geslaagde interventie zijn naast de aanpak van een systeem, ook factoren op team- en individueel niveau van belang. Haar deskundigheid en ervaring heeft zij met name toegepast in de jeugdbeschermingsketen. Jeugdbescherming Amsterdam begeleidde zij tussen 2011-2014. Deze organisatie werd in 2014 de Overheidsorganisatie van het Jaar in Nederland en werd in 2015 Europese Overheidsorganisatie van het jaar. In 2019 en 2020 stond zij ook mede aan de basis van het in de dagelijkse praktijk anders inrichten van de jeugdbeschermingsketen. In Amsterdam heeft ze meegewerkt aan de pilot Blijvend Veilig: zes organisaties die niet meer in estafette achter elkaar werken, maar als één organisatie die hulp biedt van begin tot eind. Dat is werken met managers en medewerkers op systeem-, organisatie-, team- en individueel niveau. Haar expertise is organisaties helpen de uitvoering volgens ‘werken vanuit de bedoeling’ te laten functioneren. Openstaand voor, rekening houdend met en werkend aan allerlei factoren die daarop van invloed blijken te zijn. Samen met managers en medewerkers een bijdrage leveren aan het werk in het publieke domein en het werk ‘beter te laten werken’ voor klanten/gebruikers/cliënten/inwoners, is waar zij voor gaat.

Andere boeken door Mirjam Coret

Over Michiel Grünwald

Michiel Grünwald (1965) begeleidt sinds 2012 organisaties die zich willen ontwikkelen tot lerende organisaties. Het voortdurend verbeteren van de dienstverlening staat centraal, waarbij hij inzichten uit het systeemdenken en de complexiteitstheorie gebruikt. Hij zoekt de verbetering van complexe systemen, zoals organisaties, niet zozeer in het verbeteren van individuele elementen maar juist in de samenhang en de verbinding tussen die elementen. Hij brengt mensen in organisaties met elkaar in gesprek over het werk door samen met hen te onderzoeken hoe het werk nu werkelijk gaat om vervolgens stap voor stap verbeteringen te ontwikkelen. Michiel studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2012 vervulde hij verschillende leidinggevende functies bij de gemeente Amsterdam, als teamleider, (waarnemend) sectormanager en interim-manager. Hij is co-auteur van Weten Hoe Het Werk Werkt over de Vanguard-methode.

Andere boeken door Michiel Grünwald

Inhoudsopgave

Voorwoord 9
Inleiding 11

1. Klanten van het sociaal domein in het gedrang 15
Het sociaal domein 16
De ontwikkeling van het sociaal domein 20
Vraagstukken en kwesties in het sociaal domein 24
Organisatie-inrichting die past bij de aard van het werk 32

2. Een ander perspectief 35
Andere vragen: verhalen waarin we leven 36
Het verhaal van de wereld als machine 39
Het verhaal van de wereld als complexe adaptieve systemen 42
Organiseren in een complexe wereld 55
Samenvatting 65

3. Verkennen 69
Organisatie ontwikkelen: complexiteit in kwadraat 70
Zoektocht van de leider naar factoren, begrenzingen, patronen, neiging 72
De Bedoeling-Metingen-Methode-begrenzing 73
Veranderen in complexiteit is Reflecteren, Experimenteren en
Stabiliseren (RES) 77
RES-interventie in de volgende hoofdstukken 81

4. Reflecteren 83
Vraag 1. Wie is de klant en wat is de bedoeling van het werk? 86
Vraag 2. Hoe komt het werk op gang? 87
Vraag 3. Wie doet wat om de vraag af te handelen? 88
Vraag 4. Hoe en wat wordt er gemeten? 89
Vraag 5. Waarom gaat het zo? 95
Wat levert Reflecteren op? 98

5. Experimenteren 99
Experimenteren: begin waar je bent, kijk waar je uitkomt 100
Begrenzingen beïnvloeden 101
Bedoeling 104
Methode 116
Metingen 127
Wat levert Experimenteren op? 137

6. Stabiliseren: teams ‘inrollen’ 141
Continue reflectie vraagt structurele aandacht voor teamfunctioneren 143
Primair proces 147
Ondersteunende afdelingen 159
Wat levert een volledige RES-interventie op? 162

7. Pendelen 165
De eerste kleine stap is gezet, nu de penduleslinger op gang brengen 166
Pendel op individueel niveau 169
Pendel op managementniveau 171
Met de buitenwereld omgaan 181
Effect van de pendelbeweging 187

8. Vijf Jaar Pendelen 191
De inrol en zijn na-ijleffecten 193
Hoe bedien je klanten zo goed mogelijk zodat zij kunnen omgaan met de complexiteit in hun leven? 195
Een organisatie inrichten om te leren in een complexe omgeving 206
Lerende organisatie: de pendelbeweging 220
Worden de kinderen nu beter geholpen? Tijd voor een fundamentele heroverweging 233

9. Blijvend Veilig 237
Aanleiding 238
Reflecteren 239
Experimenteren 247
Stabiliseren (is managen) 266
Wat levert Blijvend Veilig op? 270
Organisatie-inrichting als essentiële en ‘onzichtbare’ voorwaarde 274

Ter afsluiting 279
Dankwoord 280
Literatuur 281

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Complexiteit managen