Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Ethiek voor financieel professionals - 'Praktische insteek'

Gerard Verstegen en Aloy Soppe leveren met Ethiek voor financieel professionals en gedegen en goed leesbare gids af. Deze studie van ethiek voor de financiële professional definieert goed wat onder ethiek wordt verstaan.

Paul Schollaardt | 15 juli 2020 | 2-3 minuten leestijd

Ethiek voor financieel professionals geeft handreikingen om tot gedegen ethische afwegingen te komen. Helaas verliest het betoog aan samenhang bij de behandeling van de organisatie- en maatschappelijke context. Voor financiële professionals biedt het overzicht en handelingsperspectief en daarmee voldoet het aan het doel van de schrijvers.

Ethiek voor financieel professionals is gericht op morele afwegingen waar de beroepsgroep mee te maken heeft. De schrijvers, Gerard Verstegen en Aloy Soppe, zijn respectievelijk registeraccountant en bedrijfseconoom en verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hun betoog begint met een gedegen behandeling van ethiek en ethisch handelen. Daarbij schetsen ze de verschillende stromingen, zoals de beginsel- en gevolgenethiek. Het boek richt zich op de praktijk en voert, mede daarom, ook de zogenaamde verticale ethiek op. Deze ethiek is minder normerend en richt zich op de dialoog over ethische keuzes. Daarmee stellen ze zich op het standpunt dat ethisch handelen vooral betekent dat een zorgvuldige afweging gemaakt wordt.

Na de inleiding gaat het boek in op integriteit, een begrip dat ook in beroepscodes terugkomt. Als een organisatie haar integriteit wil bevorderen dan kan gekozen worden voor een nalevingsstrategie en/of een stimuleringsstrategie. De eerste is meer gericht op regels, de tweede op principes of, anders gesteld, de eerste kent veel structuur, de tweede richt zich op de cultuur. De lezer krijgt inzicht in integriteitsbevordering en handelingsperspectieven.
Heel praktisch wordt het bij de behandeling van moreel gedrag in de praktijk en de aanpak voor moreel redeneren. Duidelijk wordt hoe lastig het is om tot een goede morele afweging te komen, mede omdat verschillende belangen, waaronder het eigen belang van de professional, van invloed zijn. Het boek geeft inzicht in valkuilen en biedt een aanpak voor morele afwegingen. Voordeel hiervan is dat hierdoor voorafgaand aan een besluit de argumenten helder verwoord zijn. In het licht van een professionele verantwoording is dit van grote toegevoegde waarde.

De organisatiecontext gaat dieper in op bedrijfsethiek en integriteitsmanagement. Hierin kan vertrouwen een belangrijke rol spelen. De samenhang tussen vertrouwen en ‘control’ wordt geïllustreerd door een manier waarop gestuurd kan worden op vertrouwen.
Vervolgens komt ook de maatschappelijke context aan de orde. In dit gedeelte is de verbinding met ethische afwegingen beperkt, waardoor het betoog samenhang verliest. Dat geldt ook voor het, op zich nuttige, gedeelte dat aandacht schenkt aan belastingmoraal en de gedragscodes voor financieel professionals.

Ethiek voor financieel professionals geeft inzicht in dit relevante maar moeilijk te vatten begrip. De praktische insteek maakt dat professionals bij ethische afwegingen beter zicht krijgen op de keuzes die ze maken waardoor beter onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden.

ir Paul Schollaardt RC is bestuurder in het speciaal onderwijs. Eerder was hij zelfstandig interim-manager en vervulde hij onder andere functies als productieleider en CFO.

Over Paul Schollaardt

ir Paul Schollaardt RC is bestuurder in het speciaal onderwijs. Eerder was hij zelfstandig interim-manager en vervulde hij onder andere functies als productieleider en CFO.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden