Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Scrum wegwijzer - Een kompas voor de bewuste reiziger

Gunther Verheyen, partner bij Scrum.org, is de auteur van het boekje Scrum wegwijzer. Een kompas voor de bewuste reiziger. Het boekje geeft je een compleet overzicht van Scrum, het raamwerk voor software/product ontwikkeling.

Henny Portman | 29 juni 2016 | 3-4 minuten leestijd

Het boek is onderverdeeld in vier hoofdstukken: het agile paradigma, Scrum, technieken versus regels en de toekomst van Scrum. Waarbij het tweede hoofdstuk Scrum de kern van het boek vormt.

In het eerste hoofdstuk neemt de auteur je mee in Het Agile paradigma. Hij geeft Agile de volgende sleutelkenmerken mee: mensgericht, dienend leiderschap, iteratief-incrementeel, succes en verandering. De overgang van het industriële naar het agile paradigma is echter geen geleidelijk proces. Met kleine stapjes ga je er niet komen.

Wil je als organisatie een hogere business agility bereiken dan houdt dan rekening met de volgende ervaringen: agility kan niet worden gepland of opgelegd worden en agilty kent geen eindtoestand. Agility gaat meer over het gedrag dan over processen en leidt tot een verandering van de cultuur.

Scrum rekent af met rigide, niet-praktische procedures, vergaderingen en andere zaken en biedt daarvoor in de plaats het huis van Scrum waarin het doel, het increment als dak van het Scrum huis gevisualiseerd wordt. Gebaseerd op een fundament van transparantie en gedragen door de zuilen inspectie en aanpassing. Binnen dit huis vindt aan de hand van principes, rollen en regels, creatie van het increment plaats door gebruikmaking van de inzet, passie en de energie van alle betrokken spelers. Deze spelers kunnen gebruik maken van het speelbord van Scrum. Scrum is nadrukkelijk geen methodologie maar een beperkt raamwerk waarbinnen aan de hand van beperkte voorschriften en regels, empirisch en zelfsturend te werk moet worden gegaan.

In het boek komen alle facetten van dit speelbord aan bod waarbij nadrukkelijk niet alleen stil gestaan wordt bij de definitie maar ook wordt ingegaan op het daadwerkelijke gebruik en het waarom achter het gebruik en het doel van de bijbehorende regels. Een voorbeeld. ‘Ieder item op de product backlog moet juist genoeg informatie omvatten om duidelijk te maken wat de intentie van het item is. Doelbewust onvolledig.’ Waarom? ‘Perfecte precisie is namelijk onmogelijk voor een requirement, terwijl elke poging ertoe de indruk kan wekken dat het wel mogelijk is.’ En vervolgens. ‘Een product backlog item is een uitnodiging tot een gesprek’ tussen product owner en ontwikkelteam om het item te verfijnen.

Het derde hoofdstuk beschrijft de te ondersteunende technieken waarbij nadrukkelijk aangegeven wordt dat Scrum een dienend en geen voorschrijvend proces is. De volgende technieken worden beschreven:

Visualisatie van voortgang

De vragen van de Daily Scrum (zie het als een kans)

Product Backlog refinement

User Stories

Planning Poker

Sprint-lengte

Scrum op grotere schaal

Het laatste, kortere hoofdstuk gaat in op de toekomst van Scrum. In de toekomst zal Scrum niet langer ‘Scrum’ genoemd worden. Wat we nu Scrum noemen zal de norm geworden zijn. Het boekje eindigt met een korte begrippenlijst en een literatuuroverzicht.

Conclusie

Goed geschreven, compact en prima bruikbaar als naslagwerk en ter voorbereiding op een scrum-examen. Maar nog veel belangrijker het biedt antwoord op de vragen achter het gebruik en het doel van de events, rollen en artefacten, namelijk waarom, waarom, waarom en dat maakt Scrum wegwijzer tot het Scrum boek als je je wilt verdiepen in Scrum!

Het boekje verscheen in November 2013 als Engelstalige uitgave getiteld Scrum – A Pocket Guide (A Smart Travel Companion). Het is daarom jammer dat de auteur bij deze uitgave niet de kans gegrepen heeft om het stuk over het op grotere schaal toepassen van Scrum te herschrijven en ontwikkelingen zoals Nexus daarin mee te nemen.

Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.
Over Henny Portman

Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden