Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Strafrecht en ICT

Paperback Nederlands 2018 9789012403153
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Strafrecht en ICT is geschreven voor iedereen die in praktijk, wetenschap of studie te maken krijgt met strafrechtelijke aspecten van ICT. Voorkennis op het gebied van ICT is niet vereist, behalve enige algemene kennis van internet. Enige juridische voorkennis wordt verondersteld op het gebied van het strafrecht.

Strafrecht en ICT is een vakgebied dat zich in rap tempo ontwikkelt. Deze derde druk is volledig geactualiseerd, met een uitgebreide bespreking van alle bepalingen uit de Wet computercriminaliteit III. Ook bevat deze druk vergeleken met de vorige uit 2007 meer jurisprudentie, die de regeling en reikwijdte van de strafbaarstellingen en opsporingsmethoden inzichtelijk maakt.

In deze monografie worden de belangrijkste onderwerpen op het gebied van strafrecht & ICT behandeld. Na een inleiding over de achtergronden en de wetsgeschiedenis (hoofdstuk 1), volgen uitgebreide besprekingen van het materiële en het formele strafrecht (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens wordt ingegaan op de bijzondere problematiek van jurisdictie en grensoverschrijdende opsporing (hoofdstuk 4). Deze derde druk van de monografie is ten opzichte van de tweede druk (2007) volledig geactualiseerd met alle relevante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie, inclusief de Wet computercriminaliteit III die in 2019 in werking treedt.

Deze bundel is tot stand gekomen met bijdragen van:
prof. em. dr. H.W.K. Kaspersen
prof. dr. B.J. Koops
mr. dr. J.J. Oerlemans

Strafrecht en ICT maakt deel uit van de reeks Monografieën. Deze serie biedt een totaalbeeld van ICT in relatie tot het recht. In losse delen worden verschillende deelgebieden besproken. De redactieraad van de reeks wordt gevormd door:
mr. P.H. Blok
mr. R.D. Chavannes
prof. dr. B.J. Koops
prof. mr. drs. C. Stuurman
prof. mr. G.-J. Zwenne

Specificaties

ISBN13:9789012403153
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:254
Uitgever:Sdu
Druk:3
Verschijningsdatum:28-12-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Jan-Jaap Oerlemans

Jan-Jaap Oerlemans studied law (IT law and criminal law) at Leiden University and the University of Amsterdam. From 2010 to 2015, he worked for Fox-IT as a researcher and legal consultant. Since 2009, he is a guest lecturer at eLaw, Center for Law and Digital Technologies, at Leiden University. In his professional work, he focuses on cybercrime, privacy, digital investigations and cybersecurity.

Andere boeken door Jan-Jaap Oerlemans

Inhoudsopgave

Voorwoord / 11
Afkortingen / 13
1 Computercriminaliteit in historisch perspectief / 15
Bert-Jaap Koops en Rik Kaspersen
1.1 Inleiding / 15
1.2 Definities en typen computercriminaliteit / 15
1.3 Strafbaarstelling van computercriminaliteit / 18
1.4 Statistieken / 20
1.5 Geschiedenis van de wetgeving in Nederland / 22
1.5.1 De Commissie computercriminaliteit / 22
1.5.2 Zijn gegevens ‘goederen’? / 23
1.5.3 De Wet computercriminaliteit (1993) / 24
1.5.4 De Wet computercriminaliteit II (2006) / 25
1.5.5 De Wet computercriminaliteit III (2019) / 26
1.5.6 Besluit / 27
2 Materieel strafrecht en ICT / 29
Bert-Jaap Koops en Jan-Jaap Oerlemans
2.1 Inleiding / 29
2.2 Definities / 31
2.3 Computervredebreuk en wederrechtelijk overnemen van gegevens / 34
2.3.1 Computervredebreuk algemeen (artikel 138ab Sr) / 34
2.3.2 Beveiligingseis / 36
2.3.3 Gekwalificeerde vormen / 37
2.3.4 ‘Ethisch hacken’ / 38
2.3.5 Wederrechtelijk overnemen van niet-openbare gegevens (artikel 138c Sr) / 40
2.4 Afluisteren, aftappen en opnemen van communicatie / 43
2.4.1 Direct afluisteren van gesprekken (artikel 139a-b Sr) / 43
2.4.2 Aftappen of opnemen van gegevens (artikel 139c Sr) / 44
2.4.3 Voor- en nabereidingshandelingen (artikel 139d, 139e, 441 en 441a Sr) / 46
2.4.4 Schending van geheimen door communicatieaanbieders (artikel 273d Sr) / 48
2.4.5 Heimelijk maken van beeldopnamen (artikel 139f en 441b Sr) / 49
2.5 Verstoring van computergegevens / 51
2.5.1 Gegevensmanipulatie (artikel 350a lid 1 en 2 Sr) / 51
2.5.2 Kwaadaardige software (artikel 350a lid 3 en 4 Sr) / 54
2.5.3 Culpose gegevensbeschadiging (artikel 350b Sr) / 55
2.6 Verstoring van computersystemen / 56
2.6.1 Computersabotage (artikel 161sexies en 351 Sr) / 56
2.6.2 Verstikkingsaanvallen (ddos-aanvallen, artikel 138b Sr) / 58
2.6.3 Computerverstoring (artikel 350c Sr) / 60
2.6.4 Culpose delicten (artikel 161septies en 351bis Sr) / 61
2.7 Misbruik van technische hulpmiddelen (artikel 139d leden 2 en 3 en artikel 350d Sr) / 62
2.8 Klassieke vermogensdelicten / 66
2.8.1 Diefstal en verduistering / 66
2.8.2 Heling van gegevens en bekendmaking van geheimen (artikel 139g, 273, 98 e.v. Sr) / 72
2.8.3 Ondergrondse marktplaatsen, cryptovaluta en witwassen (artikel 420bis e.v. Sr) / 74
2.9 Valsheid in geschrifte / 77
2.9.1 Valsheid in geschrifte met computers (artikel 225 e.v. Sr) / 77
2.9.2 Valsheid in geschrifte met (betaal)passen (artikel 232 en 234 Sr) / 79
2.9.3 Identiteitsfraude (artikel 231a en 231b Sr) / 81
2.10 Oplichting / 82
2.10.1 Oplichting, afpersing en afdreiging (artikel 326, 317 en 318 Sr) / 82
2.10.2 Oplichting met telecommunicatiediensten (artikel 326c Sr) / 85
2.10.3 Online handelsfraude (artikel 326d Sr) / 86
2.10.4 Koersmanipulatie (artikel 334 Sr) / 87
2.11 Computergerelateerde zedenmisdrijven / 88
2.11.1 Kinderpornografie (artikel 240b Sr) / 88
2.11.2 Grooming (artikel 248e Sr) / 95
2.11.3 Webcamseks met minderjarigen (onder andere artikel 239, 248a en 248d Sr) / 97
2.11.4 Sextortion / 101
2.11.5 Wraakporno / 101
2.12 Uitingsdelicten / 103
2.12.1 Smaad en laster (artikel 261, 262 Sr) / 103
2.12.2 Belediging, bedreiging en belaging (artikel 266 e.v., 284 e.v. Sr) / 105
2.12.3 Discriminatie (artikel 137 e.v. Sr) / 107
2.12.4 Opruiing (artikel 131-132 Sr) / 108
2.12.5 Strafrechtelijke aansprakelijkheid van internetaanbieders (artikel 54a Sr) / 109
2.13 Auteursrechtschendingen / 113
2.14 Blik op de toekomst / 114
3 Formeel strafrecht & ICT / 117
Bert-Jaap Koops & Jan-Jaap Oerlemans
3.1 Het opsporingsonderzoek / 118
3.1.1 Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel / 119
3.1.2 De IRT-affaire en de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden / 120
3.1.3 Relativering van vormverzuimen / 122
3.1.4 Verkennend onderzoek / 123
3.2 Doorzoeking, inbeslagname en onderzoek van gegevens in computers / 125
3.2.1 De doorzoeking en daaraan gerelateerde bevoegdheden / 126
3.2.2 Onderzoek aan inbeslaggenomen gegevensdragers; de ‘smartphoneproblematiek’ / 130
3.2.3 De netwerkzoeking / 134
3.2.4 Encryptie, toegangsbeveiliging en het bevel tot ongedaan maken van beveiliging / 135
3.2.5 Ontoegankelijkmaking / 139
3.2.6 Notice-and-takedown / 141
3.2.7 Overzicht / 144
3.3 Het vorderen van gegevens / 147
3.3.1 Het wettelijk stelsel voor het vorderen van gegevens / 148
3.3.2 Vorderen van identificerende en gebruikersgegevens / 150
3.3.3 Vorderen van verkeersgegevens / 152
3.3.4 Vorderen van ‘gewone’ en ‘gevoelige’ gegevens / 154
3.3.5 Vorderen van communicatie-inhoudelijke gegevens / 155
3.3.6 Bevriezing van gegevens / 156
3.3.7 Overzicht / 157
3.4 De telecommunicatietap / 159
3.4.1 Wetsgeschiedenis en definities / 159
3.4.2 Voorwaarden inzet tap / 160
3.4.3 Werking van de taplast / 161
3.4.4 Tappen van geheimhouders / 163
3.4.5 Grensoverschrijdend tappen / 164
3.4.6 Bewaren, vernietigen en notificatie / 165
3.4.7 Verplichte aftapbaarheid en verminderde waarde van de tap / 166
3.5 Direct afluisteren / 168
3.6 Stelselmatige observatie en locatiebepaling / 171
3.6.1 Stelselmatige observatie / 171
3.6.2 Locatiebepaling / 173
3.7 Hacken als opsporingsbevoegdheid / 174
3.7.1 Achtergrond: anonimiteit, versleuteling en deterritorialisering / 176
3.7.2 Algemene schets van de regeling en voorwaarden / 178
3.7.3 De verschillende functionaliteiten en toepassingen / 181
3.8 Vergaren van publiekelijk toegankelijke online gegevens / 187
3.8.1 Artikel 3 Politiewet 2012 / 188
3.8.2 Stelselmatige informatie-inwinning en stelselmatige observatie / 189
3.8.3 Stelselmatige vastlegging van gegevens uit open bronnen / 192
3.9 Online undercover opsporingsmethoden / 194
3.9.1 Pseudokoop en pseudodienstverlening / 195
3.9.2 Stelselmatige informatie-inwinning / 197
3.9.3 Infiltratie / 201
3.9.4 Overzicht / 202
3.10 Digitaal bewijs / 203
3.11 Blik op de toekomst / 205
3.11.1 Modernisering Wetboek van Strafvordering / 205
3.11.2 Voorzienbare ontwikkelingen / 207
4 Jurisdictie en grensoverschrijdende digitale opsporing / 209
Jan-Jaap Oerlemans
4.1 Inleiding / 209
4.2 Jurisdictie en rechtshulp / 210
4.2.1 Wetgevende jurisdictie / 210
4.2.2 Uitvoerende jurisdictie / 213
4.2.3 De kleine rechtshulp en rechtshulpverdragen / 214
4.3 Het Cybercrimeverdrag en internationale samenwerking in digitale opsporing / 215
4.3.1 Geschiedenis en internationale reikwijdte / 215
4.3.2 Belang van het verdrag voor internationale samenwerking / 216
4.4 Grensoverschrijdende digitale opsporing / 219
4.4.1 Grensoverschrijdend verzamelen van gegevens uit open bronnen / 220
4.4.2 Grensoverschrijdende online undercover operaties / 221
4.4.3 Grensoverschrijdende netwerkzoeking / 223
4.4.4 Grensoverschrijdend vorderen van gegevens / 225
4.4.5 Grensoverschrijdend hacken / 227
4.5 Naar een toekomstige regeling van grensoverschrijdende digitale opsporing / 229
4.5.1 U.S. Cloud Act / 229
4.5.2 Een Tweede Protocol bij het Cybercrimeverdrag / 230
4.5.3 EU-voorstellen / 231
4.5.4 Afsluiting / 232

Bibliografie / 233
Wetgevingsregister / 245
Trefwoordenregister / 249

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Strafrecht en ICT