Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Handboek corporate governance

Het Handboek corporate governance onder redactie van Stefan Peij is hét basisboek op het gebied van corporate governance. Het schetst de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied, biedt een heldere structuur en is makkelijk leesbaar geschreven.

Marius van Rijswijk | 4 mei 2016 | 3-4 minuten leestijd

De auteur, Stefan Peij, is directeur en oprichter van de Governance University te Doorn, een internationale opleidings- en governanceadviespraktijk. Peij had zitting in diverse commissies voor governancecodes: woningcorporaties, bedrijfstakpensioenfondsen, het openbaar bestuur, de sector kinderopvang en het publieke omroepbestel. Hij vervult verschillende bestuurs- en maatschappelijke functies, waaronder bestuurslid van de Stichting Preferente Aandelen van Grontmij N.V., commissariaten en is redactielid van tijdschrift over governance Goed Bestuur & Toezicht, Tijdschrift over Governance.

Het handboek is opgebouwd uit drie delen waarin verschillende thema’s worden behandeld door verscheidene auteurs. Als het gaat om ‘strategische aspecten van governance’, Deel I, gaat het om inzicht en wat-vraagstukken. Dit deel gaat in op corporate governance vanuit internationaal perspectief. De internationale context en de verschillende internationale modellen van raden van commissarissen passeren de revue. Daarnaast is er aandacht voor de (gewijzigde) rollen van commissarissen en bestuurders.

De ‘operationele richting van corporate governance’, Deel II, wordt ingevuld door kennis over het ‘hoe’ van governance. Deel II besteedt aandacht aan de nieuwe rol en positie van de aandeelhouder. Belangrijk thema daarbij is het tanend vertrouwen in klassieke disciplineringsmechanismen en het functioneren van de algemene vergadering. Ook wordt ingegaan op de operationele processen van de raad van commissarissen en de samenstelling, inrichting en werking daarvan. De rol en positie van de company secretary bij het realiseren van good governance vormt het sluitstuk van dit deel.

Bij ‘in control’, Deel III, gaat het om beheersmatige zaken als: welke wet- en regelgeving is voor onze organisatie van toepassing? In hoeverre voldoen wij daar aan? Deel III gaat, net als deel I, in op corporate governance vanuit juridisch perspectief, maar legt de focus daarbij meer op beloningsbeleid, transparantie en verantwoording. Verder schetst het de interne en externe beheersing en een belanghebbendenperspectief op corporate governance. Deel III sluit af met een blik naar de toekomst. Wat is de impact van de crisis geweest op onze visie op corporate governance?

Het handboek behandelt in mijn optiek de belangrijkste thema’s op het vakgebied. Daarmee is het een basisboek om effectief kennis te nemen van het onderwerp corporate governance. De ‘inhoudsdichtheid’, waaronder ik versta de hoeveelheid informatie per zin, is hoog. Elke zin bevat belangrijke informatie en daarmee is het niet een boek dat je ’s avonds voor het slapen gaat even leest. Het is in die zin meer een studieboek. Toch is het zeer goed leesbaar en is de informatie begrijpelijk en toegankelijk. Enige achtergrond op het gebied van compliance en corporate governance is uiteraard wel wenselijk. Ondanks het feit dat verschillende auteurs de hoofdstukken hebben geschreven is het Stefan Peij gelukt om de toon van de inhoud nagenoeg hetzelfde te houden. Hij is er goed in geslaagd de verschillende schrijfstijlen zodanig te redigeren dat je bij lezen niet merkt dat de hoofdstukken door verschillende auteurs zijn geschreven.

Het boek maakt waar wat het belooft. Het belooft immers dat het de huidige en toekomstige trends beschrijft van de invloed van internationalisering in de bestuurskamers, diversiteit in de samenstelling van bestuur en raad van commissarissen, professionalisering van commissarissen, de discussie over topinkomens, governance codes, board comittees en invloed van aandeelhouders en andere belanghebbenden. Al deze onderwerpen komen ook aan bod en elk onderwerp geeft de essentie weer in het vakgebied. Kortom, door het Handboek corporate governance te lezen ben je als bestuurder, commissaris, jurist en compliance officer weer helemaal op de hoogte.

Marius van Rijswijk is zelfstandig adviseur en docent op het gebied van compliance en integriteit. Daarnaast is hij auteur van Handboek integriteit en compliance.

Over Marius van Rijswijk
Marius van Rijswijk is zelfstandig adviseur en docent op het gebied van compliance en integriteit. Hij combineert zijn juridische kennis met zijn managementervaring om wet- en regelgeving te vertalen naar concrete eindproducten en processen.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden