Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

CATS CM versie 4 - 'Onderscheidt zich in positieve zin'

In februari 2020 is een nieuwe versie van de methode CATS CM® voor contractmanagement gepubliceerd, versie 4. De eerste versie van deze methode werd in 2008 gepubliceerd en versie 3 dateerde uit 2014. De versie 4 is ontwikkeld door een nieuwe auteur, Linda Tonkes, in samenwerking met Gert-Jan Vlasveld die medeauteur was van de eerdere versies.

Bart Verbrugge | 31 maart 2020 | 3-4 minuten leestijd

De methode is op diverse punten inhoudelijk verbeterd ten opzichte van editie 2014, in reactie op de maatschappelijke veranderingen, zoals de behoefte aan snellere besluitvorming en sturing, het toenemend aantal contracten, de wijzigende samenwerkingsvormen en de toenemende specialisatie van organisaties.

Een belangrijk verschil met de voorgaande versie is dat in deze nieuwe uitgave de tekst toegankelijker is geschreven, op een wijze die de professionals zal aanspreken. Velen zullen zich beter herkennen in de nieuwe benamingen van de rollen op het gebied van contractmanagement. Zo is de rol ‘project-/servicemanager' omgedoopt tot ‘realisatie- en verificatiemanager'. Daarmee wordt nu duidelijker onderscheid gemaakt met de in organisaties reeds bestaande rollen van projectmanager en servicemanager. Er wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop de contractmanager interactie heeft met de realisatie- en verificatiemanager.

Dit is een van de wijzigingen die bevestigt dat contractmanagement een belangrijk aandachtsgebied zou moeten zijn binnen organisaties. En het zal velen aanspreken dat de methode CATS is ontwikkeld op basis van bewezen best practices die door de auteurs zijn verzameld en geanalyseerd bij de consultancy-opdrachten en trainingen die zij voor veel organisaties hebben uitgevoerd. Daarmee is CATS CM een welkome aanvulling op de methoden en frameworks die in veel organisaties worden toegepast, zoals ITIL en de verschillende projectmanagementmethoden, en die weliswaar aangeven dat het maken en beheren van contracten belangrijk is, maar dit niet verder uitwerken.

In het CATS versie 4 boek wordt op basis van enkele casussen onderbouwd dat er een positieve businesscase kan zijn voor een investering in beter contractmanagement; dit wordt gekoppeld aan het volwassenheidsniveau van een organisatie op het gebied van contractmanagement.

Het boek heeft een duidelijke structuur. Nieuw bij deze versie 4 is de onderverdeling in vier ‘pijlers' bij de beschrijving van de methode. Een sterke verbetering is dat, in pijler 2, uitgebreider aandacht wordt besteed aan de rollen op het gebied van contractmanagement. Het onderwerp ‘Contractmanagement essentials' (CM Essentials) komt in de plaats van de ‘Contract essentials' in CATS versie 3. Deze CM Essentials zijn uitgewerkt in tien processen volgens de stappen Initiate, Plan, Do, Check, Act/Adjust en Conclude. In pijler 4 worden het contractmanagementproces en de contractmanagementscenario's en hun onderlinge relatie beschreven.

Het grootste deel van het boek bestaat uit een beschrijving van de toepassing van de methode, op basis van de tien CM Essentials. Ook dit is een mooie verbetering ten opzichte van versie 3 waar de beschrijving van de toepassing van CATS was gebaseerd op de stappen Initiate, Plan, Do, Check, Act/Adjust en Conclude. Zo zie je maar weer dat ook voor best practice methodes sprake kan zijn van progressie naar hogere volwassenheidsniveaus.

Het laatste deel van het boek, dat gaat over het implementeren, meten en verbeteren van het contractmanagement, geeft aan de lezer handvatten om te bepalen hoe ver men in de eigen organisatie is met het inrichten en toepassen van een contractmanagementproces, en of en hoe dit kan worden verbeterd.

De tekst van CATS CM versie 4 is geschreven in ‘gewone mensen'-taal. Daarmee onderscheidt het zich in positieve zin van andere publicaties op het gebied van contractmanagement, waar de ontoegankelijke stijl van de juristen-taal vaak overheerst, zoals Fundamentals of Contract and commercial Management van IACCM, de International Association for Contract and Commercial Management.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden