Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

De kunst van mindful communiceren - 'Bevestigt de brede toepassingen'

Frits Koster en Jetty Heynekamp hebben met het boek De kunst van mindful communiceren een interessante introductie geschreven over de combinatie van twee disciplines: communicatie en mindfulness.

Thomas Cech | 8 maart 2021 | 3-4 minuten leestijd

Communicatie en mindfulness vullen elkaar aan en beïnvloeden elkaar wederzijds positief stellen Frits Koster en Jetty Heynekamp. De auteurs onderbouwen dit door zes communicatieprogramma's te beschrijven. Daarmee laten ze zien hoe groot de relevantie van mindfulness is voor de afzonderlijke facetten van het communicatieproces. Het boek(je) is waardevol voor elke professional met behoefte aan het verbeteren van de communicatievaardigheden en verbeteren van de mindset.

In eerste instantie behoor ik als commerciële professional, actief in het bedrijfsleven, niet tot de primaire doelgroep. Toch voelde ik mij in de basis aangetrokken door de titel en de inhoud. Ik heb als amateur ervaring met mindfulness en meditatie en ik sta open voor het bewuster invullen van mijn rol als professional. Een waardevolle basis voor het begrijpen van het boek.

De belangrijkste reden om het boek te lezen en de adviezen ter harte te nemen, geven de auteurs in de volgende zin: 'Het is niet onze schuld dat we geboren zijn met een grillig, onberekenbaar brein, maar we kunnen het wel als een verantwoordelijkheid en uitdaging beschouwen om er zo wijs en compassievol mogelijk mee om te gaan.'

Beide auteurs zijn ervaringsdeskundige op het gebied van mindfulness. Deze deskundigheid hebben ze ingezet om zes methodes te selecteren die de professional leert om wijs en compassievol te communiceren. Het boek heeft tevens als doel om de lezer te helpen om met meer aandacht te praten en te luisteren. Het geeft inzicht in hoe mindful te communiceren en welke verschillende methodes (communicatieprogramma's) daarbij helpen. Het boek presenteert alleen niet religieuze communicatieprogramma's.

Het introductie hoofdstuk is geschreven door de auteurs zelf en helpt de lezer om de raakvlakken tussen communicatie en mindfulness in te zien. Volgens de auteurs helpt mindfulness ons te worden tot de mens die weet dat hij weet en daardoor vaardiger kan communiceren met zichzelf en anderen. De auteurs beginnen hun betoog door beknopt uit te leggen hoe in de basis het brein werkt. Vanuit daar koppelen ze drie verschillende menselijke systemen (jaag, gevaar, kalmeringsmiddelen) aan bijbehorende manieren van communiceren: helpen, oplossen en dienstbaar opstellen. Het ‘dienstbaar opstellen' laat de meeste ruimte voor de aanwezigheid van mindfulness en dat zien we terug in de zes communicatieprogramma's. De overige hoofdstukken zijn geschreven door experts met ervaring met de  betreffende communicatieprogramma's.

De programma's behandelen verschillende facetten van communicatie. Het onderwerp luisteren wordt bijvoorbeeld uiteengezet in de methode van Deep Listening. Een andere interessante methode is Greenzone Communicatie. Deze methode heeft in het verleden ook aandacht gekregen vanuit mindful leiderschap maar past ook uitstekend in het domein van communicatie en mindfulness. In deze methode wordt uitgegaan van het natuurlijke communicatiesysteem ‘Wij Samen' in plaats van de modus ‘Ik Eerst'.

Het boek is in de basis een gids naar de verschillende methodes. Het geeft een kort overzicht van hoe elke methode is opgebouwd en hoe deze praktisch in te zetten. Daarmee helpt het boek in de zoektocht naar het juiste mindfulness communicatieprogramma. Aan het einde van elk overzicht staan verwijzingen naar verdiepende literatuur en andere bronnen. De lezer kan zich daardoor efficiënt verdiepen in het programma. De auteurs doen hun best om de lezer die niet thuis is in mindfulness verder te inspireren door de nodige verwijzingen te maken naar gratis beschikbare audioprogramma's. Attent en leuk gedaan!

Interessant is dat veel van de gepresenteerde communicatieprogramma's het vertrekpunt hebben in de wetenschap. Het brengt mindfulness in de hedendaagse werkpraktijk. Het laat zien op welke wijze mindful communicatie een waardevol instrument is om mensen te helpen in not-for profit organisaties.

Mijn conclusie is dat mindful communiceren ook voor de commerciële professional enorme winst kan opleveren op het terrein van effectiviteit in professie en balans in privésituaties. De kunst van mindful communiceren bevestigt de brede toepassingen van mindfulness en de relevante raakvlakken met andere managementgebieden en profit organisaties.

Over Thomas Cech

Thomas Cech is expert in het verhogen van resultaat en trainer bij www.salesimprovementgroup.com

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden